Menu

whatsappOkul ve üniversite kurslarının çevirisi

Okul ve üniversite kurslarının çevirisi

Okulların ve üniversitelerin e-Öğrenim platformları için dijital formatta kurslar. Word, Powerpoint sunumları, PDF'ler, videolar vb. metinleri tercüme ediyoruz.

LMS platformlarının çevirisi

Moodle, Chamillo, Canvas, Google Classroom, Adobe Captivate, Docebo, Articulate, LearnUpon ile geliştirilen eğitim platformlarının çevirisi...

Metinlerin ve içeriğin çevirisi

Eğitim kursu içeriğinin çevirisi: kelimelerle metinler, excel tabloları, powerpoint sunumları, PDF raporları vb.

Videoların çevirisi

E-Öğrenim platformları için sınıfların, kursların, sunumların, konuşmaların, konferansların ve her türlü görsel-işitsel materyalin videolarının çevirisi.